სატესტო რეჟიმი

წევრები

ოფიციალური პირები

ლადო გუდაძე
შეჯიბრების ხემძღვანელი
COC
არჩილ ნოღაშვილი
შეჯიბრების ხემძღვანელი
COC
ხოხო ჯულაყიძე
შეჯიბრების მდივანი
EVS