სატესტო რეჟიმი

/

ღონისძიება

0

"ბობან როდეო" საქართველოს ჩემპიონატი ენდურო კლასში ეტაპი IV/ საქართველოს ბავშვთა ჩემპიონატი ენდურო-კროსი ეტაპი III

შეჯიბრი წარმოდგენილია სამი 15 წუთიანი გარბენით, მონაწილეები (ორივე კატეგორია) სტარტს აიღებენ ერთად, სასტარტო ადგილებზე მონაწილეების განლაგება მოხდება კენჭისყრის შედეგად. მონაწილეებმა საშეჯიბრო ტრეკზე უნდა იარონ 15 წთ-ის განმავლობაში, გარბენის გამარჯვებული იქნება ის მონაწილე,რომელსაც 15წთ-ის განმავლობაში ყველაზე მეტი წრეების რაოდენობა დაუფიქსირდება. მომდევნო გარბენის სასტარტო ადგილები განისაზღვრება, წინა გარბენის შედეგების მიხედვით. გარბენებს შორის დრო განისაზრვრება 30 წუთით. გამარჯვებული შესაბამის კატეგორიაში გამოვლინდება სამივე გარბენის შედეგად ჯამურად დაფიქსირებული ყველაზე მეტი წრეების რაოდენობის მიხედვით.